Työnohjaus

Työyhteisön hyvinvointiin

Ohjaus pohjautuu Gestalt-terapiaan
Yksilötyönohjaus 120 € / 60 min
Ryhmätyönohjaus 250 € / 90 min
(+ mahdollinen alv)

Työnohjauksessa työntekijä ja työnohjaaja keskustelevat kahden tai ryhmässä työntekijän suhteesta työhönsä ja myös hänen toimintatavoistaan. Työnohjaukselle voidaan asettaa tarpeen mukaan monenlaisia tavoitteita ja sisältöjä työnohjattavan tarpeen mukaan. Yleisimmin työnohjauksella pyritään edistämään työhyvinvointia, tukemaan jaksamista, voimista työntekijää työhön liittyvien vaikeuksien selättämisessä ja yhteisesti keskustellen varmistamaan myös työnlaatua.

Sosiaali-ja terveydenhuollossa sekä opetustoimen alaisissa organisaatioissa työn ja toimintatapojen lisäksi tärkeää on tasavertaisessa keskustelussa edistää työntekijän psykologista ymmärrystä asiakkaan/potilaan/oppilaan toimintaa kohtaan. Näillä aloilla on tärkeää myös ehkäistä työntekijän tunneperäistä turtumista ja myötätuntouupumusta tarkastelemalla niitä työntekijän omia reaktioita ja tunteita, joita hänessä herää työtä tehdessään.

Työnohjaajana työskentelyotteeni pohjaa Gestalt-terapiaan, jossa painottuu tiedostamisen kautta henkilökohtaisen vastuun ottaminen omasta hyvinvoinnista, tasa-arvoisen ja hyväksyvän suhteen arvostaminen sekä työntekijän huomioiminen kokonaisvaltaisesti.